Archive

Zàmbia

DATE : 28 de gener 2021COMMENTS : No Comments

Insaka és un programa de desenvolupament de la primera infància (ECD) amb un enfocament innovador i integrat d’ECD a nivell comunitari a Zàmbia. Aquest nou model respon a les darreres […]

READ MORE

Projecte República Centreafricana

DATE : 5 de juny 2019COMMENTS : No Comments

País assistit: República Centreafricana Títol del projecte: Suport al programa de reintegració comunitària per a infants prèviament associats a grups armats a la República Centreafricana. Import total de la contribució […]

READ MORE

Projecte Congo

DATE : 20 de febrer 2019COMMENTS : No Comments

OBJECTIUS DEL PROJECTE Contribuir a la millora de “estatus social” de les poblacions autòctones en el marc del desenvolupament d’una estratègia nacional de protecció dels drets. En aquest sentit, els […]

READ MORE

Projecte Bhutan

DATE : 20 de febrer 2019COMMENTS : No Comments

País assistit: Bhutan Programa assistit: Infants amb discapacitat Títol del projecte: Educació inclusiva de qualitat per als infants amb discapacitat Import de la contribució: 75.000 € anuals durant 4 anys Beneficiaris: 6.000 […]

READ MORE
X