Educació

Educació

Tots els infants tenen dret a aprendre

La bretxa entre els nivells d’aprenentatge que els sistemes educatius estan proporcionant i el que els infants, les comunitats i les economies necessiten, està creixent. Aquesta crisi de l’aprenentatge és el major desafiament mundial per preparar a infants i adolescents per a la vida, el treball i la ciutadania activa. Això representa un repte fonamental a la forma en què els governs, els socis i les comunitats gestionen i donen suport als sistemes educatius. Fa temps que hauria d’haver-se adoptat un nou enfocament més radical que se centri en millorar els resultats de l’aprenentatge i constitueixi la base per a aquesta estratègia.

La visió de l'estratègia és que «cada nen aprèn»

En suport d’aquesta visió, l’estratègia adopta els següents tres objectius:

  1. Accés equitatiu a les oportunitats d’aprenentatge
  2. Millorar l’aprenentatge i les habilitats per a tots
  3. Millorar l’aprenentatge en emergències i contextos fràgils

L’estratègia esbossa el canvi cap a un major enfocament en la millora dels resultats de l’aprenentatge, inclòs el suport al desenvolupament de l’amplitud de les habilitats que permeten als joves convertir-se en aprenents i ciutadans àgils i adaptatius, equipats per navegar pels reptes personals, socials, acadèmics, econòmics i mediambientals.

1.400 milions

dels infants en edat escolar en països de rendes baixes i mitjanes

420 milions

no aprendran les competències més bàsiques

825 milions

no assoliran les competències de secundària

387 milions

d’infants a primària

230 milions

d’infants a secundària

Bhutan

Amb l’ensenyament en persona que es reprèn per a totes les escoles i institucions, el Govern de Bhutan va continuar implementant al nou currículum normalitzat amb el suport d’UNICEF.

La formació en els estàndards professionals de Bhutan per a 10.000 professors (BPST) els hi va permetre a tots els professors a utilitzar més TIC per lliurar el nou currículum. El Sistema Nacional d’Avaluació d’Educació (NEA) que es va desenvolupar amb el suport d’UNICEF va ser operacionalitzat i la primera avaluació del grau III s’ha completat.

L’educació inclusiva es va reforçar amb el suport d’UNICEF mitjançant la identificació de sis escoles addicionals per a infants amb discapacitat. El mapa d’educació del segle XXI de Bhutan, que està en desenvolupament, crea oportunitats per influir reformes per abordar les necessitats emergents d’aprenentatge de tots els infants i joves.

El programa Inclusiu i d’Educació Especial es va reforçar encara més amb sis escoles més, identificades per executar intervencions de necessitats d’educació especial (SEN) arribant a un total de 24. Això va resultar en 150 estudiants amb discapacitats més que accedeixen a l’educació inclusiva.

La llengua de signes de Bhutan va veure un progrés notable a través del desenvolupament d’ «Una guia del professor», i de la publicació d’un llibre de gramàtica del llenguatge de signes de Bhutan  en el qual han participat els professors que ensenyen llengua de signes butanesa per als graus VII i VIII.

Dona ara
X