Eva Ferré ha inclòs UNICEF en el seu testament

Eva Ferré ha inclòs UNICEF en el seu testament
Eva Ferré ha inclòs UNICEF en el seu testament

"Deixar a UNICEF com a últim destinatari dels meus béns m'assegura que, si fos el cas, el que deixo darrere meu es destinarà a protegir els nens".

X