Projecte Bhutan

Projecte Buthan - Foto wrd
21%
Aconseguit: 16.010,00 €
Objectiu: 75.000,00 €

País assistit: Bhutan
Programa assistit: Infants amb discapacitat
Títol del projecte: Educació inclusiva de qualitat per als infants amb discapacitat
Import total de la contribució programable: 300.000 € (75.000 € anuals durant 4 anys)
Beneficiaris: 6.000 infants (en centres de primera infància i escoles amb programes de necessitats educatives especials), pares d’infants amb discapacitat, 500 professors i  20 tècnics d’educació.
Àrea de cobertura: 20 districtes a escala nacional
Durada del projectes:  1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2021

RESULTATS ESPERATS
  • Creació una base d’indicadors sobre els infants amb discapacitat al Bhutan que servirà per a la planificació i programació de les intervencions específiques
  • Assistència de tots els infants amb discapacitat en edat escolar a escoles o altres centres d’aprenentatge
  • Capacitació d’almenys 100 mestres per ensenyar als infants amb discapacitat
  • Atenció de les necessitats educatives dels infants amb discapacitat en tots els 20 districtes amb almenys una escola preparada
  • Existència d’un fort sistema intersectorial per a la identificació precoç, el diagnòstic i la derivació dels infants amb discapacitat
  • Canvi positiu en els coneixements, actituds i pràctiques entre tots

Resum de les intervencions fetes durant el 2018

Durant el 2018, s’han ampliat els serveis per a infants amb discapacitats i s’ha facilitat accés a l’educació a més de 650.

Per tal de transformar progressivament les escoles tradicionals en escoles inclusives, el 2018 UNICEF ha recolzat la identificació de dues escoles més amb el programa SEN (Necessitats d’Educació Especial, en les seves sigles en anglès), augmentant el nombre fins a 18. Al voltant de 40 professors d’aquests centres van intercanviar els seus coneixements i experiències visitant altres escoles del programa SEN, per la qual cosa van enriquir la comunitat de professionals. El programa d’educació inclusiva va rebre un nou impuls formant més de 60 professors en un mòdul revisat d’Educació Inclusiva i Avaluació del Neurodesenvolupament Ràpid (RNDA) per a serveis d’identificació i referència per a persones amb discapacitat.

Més formació sobre el desenvolupament del llenguatge de signes per a Bhutan es va dur a terme al Wangsel Institute per a persones amb discapacitat auditiva. Amb la contractació d’un lingüista internacional de llengua de signes a l’institut per oferir coneixements tècnics en recerca, documentació i validació de la llengua de signes de Bhutan, l’Institut Wangsel actualment és capaç de proporcionar educació bàsica a més de 100 infants. Aquest suport donarà lloc a la publicació del primer diccionari del llenguatge de signes al Bhutan, que servirà de recurs autoritzat per millorar l’educació dels sords. Així, la llengua de signes de Bhutan permetrà accedir a l’educació dels infants amb discapacitats auditives en la seva pròpia llengua materna i complirà així el seu dret a l’educació.

A més, es van elaborar les “Directrius per a les avaluacions, exàmens i promoció dels estudiants amb discapacitats” i la modificació i adaptació del pla d’estudis per als infants amb discapacitat auditiva. Per promoure la sensibilització entre els tècnics d’educació dels districtes (DEO), més de 40 DEO van ser orientats a les ““Normes d’educació inclusiva” durant el 2018. Les normes d’educació inclusiva s’utilitzen com a estàndards mínims per aconseguir progressivament la inclusió en la cultura, les polítiques i les pràctiques de l’escola. El 2018, el Bhutan va rebre per primera vegada fons de la Associació de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (UNPRPD) per a una iniciativa conjunta d’UNICEF, PNUD i OMS per donar suport als esforços del govern per crear un entorn propici segons la “Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat” de les Nacions Unides.

Quant t'agradaria donar?

Detalls

Forma de pagament

Tria el teu mètode de pagament
Termes i Condicions

Les teves dades personals s’utilitzaran per processar la teva donació, donar suport a la teva experiència en aquest lloc web i per a altres finalitats descrites a la nostra Política de privacitat.

X