Projecte Bhutan

Educació inclusiva de qualitat per als infants amb discapacitat al Bhutan. Prop de 110 professors que ensenyen a les escoles amb un programa SEN van rebre diferents formacions per ampliar coneixements i habilitats per donar suport a nens amb discapacitat i promoure una educació inclusiva.

0.00% Raised
0,00 € donated of 75.000,00 € goal
0 Donors

País assistit: Bhutan
Programa assistit: Infants amb discapacitat
Títol del projecte: Educació inclusiva de qualitat per als infants amb discapacitat
Import de la contribució: 75.000 € anuals durant 4 anys
Beneficiaris: 6.000 infants (en centres de primera infància i escoles amb programes de necessitats educatives especials), pares d’infants amb discapacitat, 500 professors i  20 tècnics d’educació.
Àrea de cobertura: 20 districtes a escala nacional
Durada del projectes:  1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2021

RESULTATS ESPERATS
  • Creació una base d’indicadors sobre els infants amb discapacitat al Bhutan que servirà per a la planificació i programació de les intervencions específiques
  • Assistència de tots els infants amb discapacitat en edat escolar a escoles o altres centres d’aprenentatge
  • Capacitació d’almenys 100 mestres per ensenyar als infants amb discapacitat
  • Atenció de les necessitats educatives dels infants amb discapacitat en tots els 20 districtes amb almenys una escola preparada
  • Existència d’un fort sistema intersectorial per a la identificació precoç, el diagnòstic i la derivació dels infants amb discapacitat
  • Canvi positiu en els coneixements, actituds i pràctiques entre tots

Resum de les intervencions realitzades durant el 2019

Durant el 2019, s’han identificat dues escoles addicionals per adoptar un programa SEN a districtes remots, incrementant el nombre total d’escoles amb un programa SEN a 21 (A més hi ha dos instituts especialitzats en educació per a sords i infants amb deficiència visual i visió baixa en Bhutan).

Prop de 110 professors que ensenyen a les escoles amb un programa SEN van rebre diferents formacions per ampliar coneixements i habilitats per donar suport a nens amb discapacitat i promoure una educació inclusiva.

El Ministeri d’Educació va reforçar encara més el treball en curs d’Avaluació, Examen, Promoció i Transició de les Directrius per CWD,  71 directors (45 dones), professors i funcionaris d’avaluació van rebre formació sobre l’aplicació de la directriu.

També s’ha començat a treballar per relacionar els estudiants amb discapacitat amb programes d’ensenyament i formació professional. El 2019, l’Institut Nacional per a Zorig Chusum (l’institut que promou 13 arts i manualitats tradicionals) i l’Institut Wangsel per a l’Educació de Sords van col·laborar per formar Sords graduats en algunes d’aquestes arts i manualitats tradicionals com la confecció, la pintura, el brodat.

S’ha replantejat el Diploma de Postgrau en Educació (PGDE) incorporant-hi principis de l’educació inclusiva. En total, 70 infants més (28 nenes) van poder accedir al programa de necessitats educatives especials i inclusives de qualitat el 2019.

La investigació i el desenvolupament de la primera Llengua de Signes de Bhutan continua: el primer diccionari del llenguatge de signes bhutanès (BSL) es publicarà cap a finals del 2020, l’Institut Wangsel ja ensenya el llenguatge de signes com una de les assignatures curriculars als infants sords donant accés a l’educació a més de 100 infants i adolescents (45 nenes).

S’han subministrat dispositius d’assistència a 19 escoles amb un programa SEN per reduir gràcies a la tecnología, barreres d’aprenentatge per als CWD. La formació de més de 40 professors (7 dones) que ensenyaven a infants amb deficiències visuals i baixa visió en l’elaboració de materials gràfics tàctils va ser una altra iniciativa innovadora del Ministeri d’Educació a través del suport d’UNICEF. Assignatures d’aprenentatge com geografia, ciències i les matemàtiques que utilitzen mapes i gràfics tàctils són ara més interessants per a CWD.

Your Donation
Details
Terms and Conditions

Les teves dades personals s’utilitzaran per processar la teva donació, donar suport a la teva experiència en aquest lloc web i per a altres finalitats descrites a la nostra Política de privacitat.

Categories :
X