Canvi climàtic

Canvi climàtic

La crisi climàtica és el desafiament dels drets humans i dels infants d’aquesta generació

Ja està tenint un impacte devastador en el benestar d’infants a tot el món. Comprendre on i com són els infants, els qui són particularment vulnerables a aquesta crisi és crucial per poder-li donar la resposta adient.

L’índex de risc climàtic dels infants, un indicador desenvolupat per UNICEF, proporciona una primera visió completa de l’ exposició i la vulnerabilitat d’aquesta població front al canvi climàtic. UNICEF ha d’ajudar a prioritzar l’acció per a les persones que més risc tenen i finalment assegurar que les noves generacions puguin heretar d’un planeta viu.

Estem anant en contra de límits planetaris clau, creuant fronteres en el sistema natural del nostre planeta, inclòs el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i l’augment dels nivells de contaminació de l’aire, del sòl, de l’aigua i dels oceans. Els esdeveniments climàtics negatius, els xocs i les tensions ja estan tenint efectes devastadors sobre el benestar dels infants a tot el món. Com estem traspassant aquestes fronteres, estem trencant el delicat equilibri natural del que la civilització humana ha depès per créixer i prosperar. Els infants del món ja no poden comptar amb aquestes condicions, i hem de donar pas a un món que serà molt més perillós i incert en els anys per venir.

I com a resultat, l’emergència climàtica està creant una crisi dels drets dels infants. S’està generant crisis de l’aigua, sanitària, educativa, protecció i de participació. La situació està amenaçant la pròpia supervivència dels infants, i això va directament en contra de la Convenció sobre els Drets del Nen de les Nacions Unides.

Lamentablement, això és només el principi. Segons a l’IPCC, les emissions globals de gasos d’efecte d’hivernacle s’han de reduir a la meitat per al 2030 i reduir-ho a zero per al 2050 per evitar impactes encara més greus, però la majoria dels països no estan en vies de complir aquests objectius. Només amb una acció realment transformadora llegarem als nostres fills un planeta on es pugui viure.

Els infants són més vulnerables als impactes climàtics i mediambientals que els adults per diverses raons:

Són físicament més vulnerables i menys capaços de suportar i sobreviure a xocs com inundacions, sequeres, clima sever i onades de calor.

Són fisiològicament més vulnerables. Substàncies tòxiques com el plom i altres formes de contaminació, afecten als infants més que als adults, fins i tot a dosis més baixes d’exposició.

L’índex de mortalitat és molt més elevat, comparat amb el dels adults quan es degut a malalties que probablement seran exacerbades pel canvi climàtic, com poden ser la malària i dengue.

Projecte de cooperació

Desplegant solucions climàtiques per infants: Ecopobles per a infants al sud de Madagascar.

Una oportunitat d’inversió per al sector privat i públic.

El canvi climàtic és el tema del nostre temps. Per minimitzar-ne els impactes, necessitem urgentment energia neta i eficient per alimentar els nostres centres de salut, escoles i sistemes d’aigua. Afortunadament, ara més que mai, hi ha tecnologies eficaces disponibles per fer possible aquest futur més verd. Però necessitem el suport dels sectors privat i públic per aprofitar aquesta oportunitat extraordinària.

A Madagascar, UNICEF té una experiència significativa en el treball conjunt dels sectors privat i públic per desplegar sistemes d’aigua amb energia solar. Aquest enfocament respectuós amb el clima és fonamental per donar suport a les comunitats afectades per fenòmens meteorològics extrems, com ara les sequeres. També està ajudant a construir un futur  més verd eliminant la necessitat de combustible en els sistemes de subministrament d’aigua.

Gràcies a un estudi climàtic recent realitzat per UNICEF a Madagascar, ara estem en una posició encara millor per entendre com els problemes climàtics, energètics i ambientals afecten els infants de tot el país. Això ens brinda una gran oportunitat per escalar programes climàtics efectius, amb l’ajuda de socis del  sector públic i privat.

Donant suport a solucions d’energia solar a Madagascar, tens l’oportunitat d’aconseguir impacte per als infants a un cost molt menor. Una anàlisi cost-benefici d’UNICEF mostra que, al llarg de la seva vida útil, les tecnologies solars són fins a tres vegades més barates que les alternatives amb combustibles fòssils. Això, en última instància, significa que els sistemes es poden mantenir de manera més barata, cosa que es tradueix en un major accés a l’aigua per a més infants i una menor petjada de carboni.

Amb teu recolzament a UNICEF es podrà accelerar el desplegament de sistemes d’aigua alimentats per energia solar a 20 pobles afectats per la sequera al sud de Madagascar. Aquest treball es basa en més de 35 anys d’experiència d’UNICEF en aquest país i està liderat per les troballes del nostre recent estudi climàtic. Un cop el teu finançament s’hagi utilitzat per establir sistemes d’aigua amb energia solar, el seu impacte continuarà, ja que UNICEF utilitzarà el projecte com un cas d’estudi per al govern amb l’objectiu d’ampliar la iniciativa a tot el país.

L’impacte a llarg termini d’aquest treball serà significatiu. No només habilitarà més resiliència climàtica per als afectats per la sequera, ajudarà també les comunitats i col·laborarà a reduir emissions de carboni. També crearà noves oportunitats per a ocupació, com ara operacions i treballs de manteniment, donant suport a un nou i innovador sector de l’energia en el sud de Madagascar.

El vostre suport també s’alinearà amb els esforços globals per fer front al canvi climàtic, tal com estableix els Objectius de Desenvolupament Sostenible – un conjunt de 17 objectius globals, acordats pels 193 estats  membres de les Nacions Unides, a assolir el 2030.

En el marc de l’Objectiu 13, els socis globals estan prenent mesures urgents per combatre el canvi climàtic i el seu impacte. Donant suport a la tasca d’UNICEF a Madagascar, pots unir-te a aquest esforç global i ajudar a garantir un món més segur i sostenible per a tothom el 2030.

X