Història

Història

Ajuda humanitària i desenvolupament per als nens a tot el món

UNICEF és una agència de les Nacions Unides responsable de proporcionar ajuda humanitària i per al desenvolupament dels nens de tot arreu. Va ser creada el 1946 com a Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF per les sigles en anglès).

L’agència és una de les organitzacions de benestar social més esteses i reconegudes del món, amb presència en 192 països i territoris.

UNICEF és el successor del Fons Internacional d’Emergència per a la Infància de les Nacions Unides, creat l’11 de desembre de 1946, a Nova York, per l’Administració de Rehabilitació de l’ONU amb la finalitat d’ajudar als nens i mares afectats per la Segona Guerra Mundial.

El mateix any, l’Assemblea General de les Nacions Unides va establir UNICEF per institucionalitzar més el treball de socors de la postguerra.

El 1950, el seu mandat es va ampliar per abordar les necessitats a llarg termini dels nens i les dones, particularment als països en desenvolupament.

El 1953, l’organització es va convertir en una part permanent del Sistema de les Nacions Unides, i el seu nom va ser canviat posteriorment a la seva forma actual, encara que conserva l’acrònim original.

L’UNICEF treballa en els llocs més difícils del món per arribar als nens i adolescents més desfavorits, i per protegir els drets de tots els nens, a tot arreu.

Treballem a través d’oficines de països de tot el món, així com 33 comitès nacionals, 7 oficines regionals, 1 centre de recerca a Florència, 1 operació de subministrament a Copenhaguen, 1 centre de serveis compartits a Budapest, així com altres oficines a Brussel·les, Ginebra, Seül i Tòquio. Al voltant del 85% del nostre personal es troba sobre el terreny. La seu d’UNICEF es troba a Nova York.

UNICEF és un dels principals proveïdors de vacunes del món, dona suport a la salut i nutrició infantils; l’aigua potable i el sanejament; l’educació de qualitat i la construcció d’habilitats; la prevenció del VIH i el tractament per a mares i bebè; i la protecció dels nens i adolescents contra la violència i l’explotació.

Abans, durant i després de les emergències humanitàries, l’UNICEF està sobre el terreny, aportant ajuda per salvar vides i esperança als nens i a les famílies.

L’UNICEF es basa totalment en contribucions voluntàries dels governs i donants privats. Els seus ingressos al 2020 van ser de 7.200 milions de dòlars, dels quals els socis del sector públic van contribuir amb 5.450 milions de dòlars i la resta prové del sector privat. Està governat per un consell executiu de 36 membres que estableix polítiques, aprova programes i supervisa els plans administratius i financers. El consell està format per representants del govern elegits pel Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides, normalment per a períodes de tres anys.

La major part del treball és sobre el terreny, amb una xarxa que inclou 150 oficines de terreny, oficines centrals i altres instal·lacions; i 33 Comitè nacionals que duen a terme una tasca de recaptació de fons per finançar projectes internacionals i desenvolupar programes locals de sensibilització i difusió dels drets dels infants. Les 7 oficines regionals proporcionen assistència tècnica a les oficines del país segons sigui necessari, mentre que la seva Divisió de Subministraments (basada a les ciutats de Copenhaguen i Nova York) proporcionen material humanitari a tots els projectes arreu del món.

UNICEF està present a Andorra amb el Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF, fundat al 1994 per iniciativa de Manela Mora i Font, i pertany a la xarxa de 33 Comitès Nacionals repartits a tot el món.

X