El nostre equip

El nostre equip

Un equip de professionals dedicats a la infància

La tasca d’UNICEF Andorra es duta a terme per un equip tècnic de professionals especialitzats en cadascuna de les seves àrees.

Albert Mora

Direcció

La direcció, liderada per Albert Mora, que du a terme la coordinació general del Comitè, la relació amb la Junta Directiva i amb UNICEF internacional, la informàtica, els recursos humans, i els projectes de cooperació internacional que recolza el Comitè.

Lluïsa De Diego

Finances

El departament de finances, amb al seu capdavant Maria Lluïsa De Diego, es responsabilitza de tota la gestió econòmica, comptable, financera i fiscal de l’entitat a Andorra, i el reporting a la central d’UNICEF a Ginebra.

Mercè Miguel

Sensibilització

L’àrea de sensibilització, liderada per Mercè Miguel, és la responsable de la tasca de sensibilització i advocacia a Andorra, així com de la relació amb el voluntariat, la producció de continguts i d’estudis sobre les qüestions relacionades amb els drets de la infància.

Marc

Administració

L’administració, s’encarrega de tota gestió de l’oficina, la recepció i el magatzem de productes d’UNICEF.

A més, comptem amb un servei de recaptació que s’ocupa de la recaptació, el màrqueting, la comunicació, la investigació de mercat, l’organització d’esdeveniments i la gestió de les xarxes socials.

Marianela Vila

Presidenta

UNICEF Andorra està governat per una Junta Directiva. La Junta és responsable de supervisar que UNICEF Andorra està assolint la seva missió i objectius estratègics i que compleix amb els requisits legals i les normes de govern de la institució.

També nomena el Director Executiu. Els membres de la Junta ocupen posicions voluntàries ocupades per processos de reclutament obert, i que requereixen haver participat en una de les comissions (recaptació, sensibilització, bon govern) durant un any.

X