Emergències

Emergències

La tasca d’UNICEF en les emergències

En conflictes i desastres, els infants pateixen primer i pateixen més. Durant les emergències i els contextos humanitaris difícils, els infants són especialment vulnerables a les malalties, la desnutrició i la violència. Els que viuen en zones de conflicte estan pitjor: és més probable que visquin en la pobresa extrema, per exemple, o que no estiguin escolaritzats.

El caos i la inseguretat de la guerra amenaça o destrueix l’accés a aliments, refugis, suport social i atenció sanitària, i provoca una major vulnerabilitat a les comunitats, especialment per als infants. UNICEF posa el focus en aquesta població i en les seves famílies per proporcionar-los les intervencions essencials necessàries per a la protecció, per salvar vides i per garantir els drets de tots els nens i nenes, a tot arreu.

UNICEF també treballa per enfortir els vincles entre l’acció humanitària i el treball per al desenvolupament. La nostra presència en molts països abans, durant i després de les emergències, proporciona un suport continu. Per exemple, la rehabilitació i millora dels sistemes d’aigua i sanejament donen servei a llars vulnerables tant en la crisi immediata com a llarg termini.

Emergències

Immediatament des de l’esclat de la guerra, UNICEF ha donat resposta a aquesta important crisi humanitària.

Els nens i les famílies d’Ucraïna pateixen des de fa uns mesos una situació devastadora i també de desplaçaments. Prop de 1.000 nens (a data de 24/08/2022), han resultat morts o ferits, amb l’ús d’armes explosives com a causant de la majoria de les víctimes infantils. Els nens són atrapats en el foc creuat de les hostilitats en curs, mentre que les escoles, hospitals i altres infraestructures civils de les quals depenen continuen sent danyades o destruïdes. Prop de 18 milions de persones necessiten assistència humanitària, 3 milions de les quals són nens. Gairebé dos terços dels nens d’Ucraïna han estat desplaçats pels combats – dos de cada tres nens – a l’interior d’Ucraïna o als països veïns i més enllà. Encara avui, 6.9 milions de refugiats viuen repartits per tot Europa. Els combats, atacs aeris i hostilitats continuen a l’est i sud d’Ucraïna; a l’est, les condicions humanitàries per als nens són cada vegada més desesperades i l’accés humanitari continua sent un repte continu.

La destrucció causada per aquesta guerra no es pot negar. Més de 13.9 milions d’ucraïnesos han estat desplaçats de les seves llars. Almenys 473 atacs han afectat instal·lacions sanitàries a Ucraïna. El conflicte causa danys importants a les infraestructures d’aigua amb nivells que són crítics. Amb un accés limitat a l’aigua neta, els nens s’enfronten a un major risc de malalties transmeses per aques element, elevant els problemes de salut.

Els danys a 286 escoles han provocat la interrupció de l’educació i l’aprenentatge; una avaluació recent de necessitats va trobar que una de cada deu escoles i instal·lacions d’aprenentatge d’Ucraïna no estan disponibles per a l’educació, ja que s’utilitzen per acollir persones desplaçades internes o per a altres propòsits.

La guerra ha causat un enorme malestar mental, sobretot per als nens que han estat testimonis de familiars i amics morts i ferits, i les seves cases, escoles i barris destruïts. Arran del conflicte, els nens continuen fent front a la por, l’ansietat i el dol, la separació de la família, el desplaçament forçat i l’aïllament. A més, les dones i els nens s’enfronten a un major risc de violència quan es troben en situació de desplaçament, estan en moviment o sol·licitant asil.

Des de 1997 l’UNICEF treballa amb socis a Ucraïna i dona suport a la resposta humanitària a l’est des de 2014. Per satisfer les necessitats humanitàries immediates de nens i famílies, hem ampliat la nostra presència sobre el terreny a 10 ubicacions de tot el país. La complexitat i la diversitat d’aquesta crisi ha requerit un enfocament polièdric i específic del context centrat en la prestació de serveis humanitaris de salvament, l’enfortiment dels sistemes i la integració d’intervencions humanitàries i de desenvolupament. Aprofitant les associacions estratègiques amb els ministeris de línia, treballem amb 92 socis governamentals i de la societat civil per oferir suport a gran escala i arribar així al major nombre possible d’infants i a les seves famílies.

En 13 països d’acollida per als refugiats, UNICEF s’està comprometent estratègicament amb els governs nacionals per enfortir els sistemes, influir en les polítiques i ampliar l’accés als serveis, la protecció i l’assistència social dels nens ucraïnesos, de les seves famílies i de les comunitats d’acollida. Fins ara, s’han establert 24 associacions juntament amb un acord regional amb Eurocities per donar suport als intercanvis a nivell de ciutat als països d’acollida de refugiats.

Resultats per als infants

Des que va esclatar la guerra, UNICEF ha augmentat significativament la seva resposta de lliurament directe a Ucraïna, treballant amb els sistemes governamentals existents i els municipis clau, les agències de les Nacions Unides i les organitzacions no governamentals i la societat civil per garantir el lliurament de salut, aigua i sanejament (WASH), protecció infantil, educació, protecció social i compromís juvenil. Mitjançant els països d’acollida de refugiats – Bielorússia, Bulgària, Croàcia, República Txeca, Grècia, Hongria, Itàlia, Moldàvia, Montenegro, Polònia, Romania, Sèrbia i República Eslovaca, hem signat una sèrie de memoràndums d’entesa – i hem establert nombroses associacions municipals i nacionals.

UNICEF és un soci reconegut i de confiança que dóna suport als sistemes nacionals, municipals i locals que ofereixen serveis essencials de salut, WASH, educació i protecció davant l’augment de les necessitats i els sistemes estirats. A més, UNICEF està aprofitant les associacions amb una sòlida xarxa de comitès nacionals i noves relacions entre diversos països amb xarxes clau com l’Organització Mundial del Moviment Scout.

Treballant amb socis, UNICEF ha estat capaç de proporcionar subministraments sanitaris i mèdics que salven vides a prop de 4 milions de persones en zones afectades per la guerra a Ucraïna i donar accés a aigua potable per a gairebé 3.5 milions de persones en zones on les xarxes han estat danyades o destruïdes.

Els nostres equips han proporcionat accés a l’educació formal i no formal a més de 760.000 nens i nenes del país. Juntament amb els nostres socis, hem arribat a més d’1.7 milions d’infants i cuidadors amb salut mental i suport psicosocial. En els països d’acollida dels refugiats, 320.000 nens han accedit a l’educació i s’ha arribat a 5.4 milions de persones amb missatges que salven vides sobre els seus drets i accés a serveis crítics. Quaranta Punts Blaus d’UNICEF/ACNUR estan també prestant serveis integrats per a les famílies afectades, havent arribat almenys a 234.000 nens i cuidadors.

Amb la teva ajuda, UNICEF és capaç de garantir que els serveis bàsics arribin als nens vulnerables amb suport quan més ho necessiten. Però el nostre suport no s’atura aquí.

X