Les nostres accions

Les nostres accions

Descobreix les accions que desenvolupa UNICEF

per lluitar pels drets de la infància i la joventut, dia a dia, a tot el món.

Salut

Ajudar els nens a sobreviure i a desenvolupar-se. UNICEF treballa per ajuda tots els nens i nenes arreu del món.

Protecció

Garantir la seguretat dels nens mitjançant la protecció i la inclusió social.

Canvi climàtic

El canvi climàtic és el desafiament més important de la nostra època. Hem de potenciar polítiques per garantir als nens i nenes un futur sostenible i un planeta on viure.

Emergències

Donar resposta als nens, nenes, adolescents i a les seves famílies en els països amb situació d'emergència social, política, bèl·lica o climàtica.

X