Protecció

Protecció

La protecció de la infància és la prevenció i la resposta a l'explotació, l'abús, la negligència, les pràctiques perjudicials i la violència contra els infants

Està integrada en la Convenció sobre els Drets del Nen i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. La protecció de la infància és universal: és per a tots els infants de tot arreu, des de països de baixos a alts ingressos.

Més de mil milions d’infants sofreixen violència cada any. Les conseqüències de les violacions de la protecció dels infants són catastròfiques – infundades, perdurables i sovint mortals per als infants– i amb costos econòmics que s’estimen en 7 bilions de dòlars a l’any. La pandèmia de COVID-19 ha intensificat els riscos per als infants i ha reduït els serveis per gestionar-los.

Però també s’han produït canvis significatius i positius en la protecció infantil en els últims anys. Les accions dirigides pel Govern i la comunitat han donat lloc a augments en el registre de naixements i reduccions en el treball infantil, el matrimoni infantil i la mutilació genital femenina. Sobretot, hem après que les violacions de la protecció dels infants són evitables: es pot avançar mitjançant la voluntat política, el canvi social i una ciència emergent d’estratègies de prevenció i tractament.

A més del nostre enfocament fonamental en la prevenció universal, l’UNICEF garantirà que cap nen quedi enrere: treballarem amb els socis per dirigir intervencions en infants que corren el major risc de violacions de la protecció infantil. Entre elles s’inclouen els infants en entorns humanitaris i de crisi, els infants amb discapacitats, els infants privats de cura parental i els infants que sofreixen altres formes de discriminació i exclusió. Quan els infants estan experimentant violacions, l’UNICEF treballarà amb els seus socis per a reforçar l’accés als serveis de resposta per a evitar la recurrència i proporcionar atenció, suport i justícia.

En suport d'aquests objectius, l'Estratègia adopta tres estratègies de programació interrelacionades fonamentals:

  1. Per abordar de manera eficaç els factors de comportament, socials, culturals i econòmics de les violacions de la protecció dels infants a escala.
  2. Per donar suport a sistemes de protecció infantil inclusius i efectius en la prevenció i resposta a violacions de la protecció infantil.
  3. Per prevenir i respondre eficaçment al nen.

Igualat de gènere a Afganistan

Reptes per a dones i nenes

L’UNICEF ha estat treballant a l’Afganistan des de 1949.  La igualtat de gènere és fonamental per al nostre treball, que abasta tots els sectors: salut, nutrició, educació, sanejament i distribució d’aigua, i protecció social.

Avui, la situació de les dones i les nenes a l’Afganistan és particularment difícil. Des de 1990, la taxa de mortalitat per sota de 5 anys ha caigut en dos terços. En les últimes dues dècades, el nombre d’infants que assisteixen a l’escola ha crescut d’1 a 9,5 milions. I la població amb accés al sanejament bàsic ha augmentat del 22% l’any 2000 al 50% el 2020.

Com el país s’enfronta a un moment de crisi, no hem de permetre que aquest progrés caigui. Més aviat, hem de redoblar els nostres esforços i les nostres inversions per sostenir i basar-nos en aquest progrés per garantir un futur millor per a les dones i les nenes a l’Afganistan.

Reptes per a dones i nenes

L’Afganistan és un dels països més desafiadors del món per a dones i nenes, classificat 169 (de 189) en l’Índex de la Igualtat de Gènere de les Nacions Unides.

Les estadístiques demostren que el 87% de les dones i nenes afganeses sofreixen abusos en la seva vida. S’estima que el 28% de les dones de 15 a 49 anys a l’Afganistan es van casar abans dels 18 anys. I el 60% dels infants que estan fora de l’escola són nenes.

Però, a l’agost de 2021, la situació es va tornar encara més difícil, ja que el país va experimentar una transició política que va portar als talibans al poder. Des de llavors, el país està experimentant una important crisi humanitària i els drets de les dones i les nenes s’estan reduint. La crisi econòmica està provocant un augment del matrimoni infantil. L’UNICEF ha rebut informes creïbles de famílies que ofereixen filles de tan sols 20 dies d’edat per al futur matrimoni a canvi d’un dot.

A més, les autoritats de facto van decidir al març de 2022 retardar el retorn a l’escola per a noies del 7 al 12è grau. Amb aquesta decisió, tota una generació de nenes adolescents podria perdre el seu dret a una educació i ser privada de l’oportunitat d’adquirir les habilitats que necessiten per construir el seu futur.

En la pràctica, aquests principis es tradueixen en accions amb gran impacte sobre el benestar dels nens i nenes:

1. Establir espais segurs per a dones i nenes

Aquests espais segurs per a dones i nenes proporcionen vies alternatives per accedir als serveis de salut i informació, així com oportunitats per denunciar casos de violència masclista (GBV). Les dones i les nenes també poden accedir a oportunitats de formació en habilitats per a la vida en aquests espais segurs, així com a serveis psicosocials per a aquelles persones que han experimentat circumstàncies difícils o traumàtiques.

2. Suport a les treballadores de primera línia

És vital que les dones treballin en posicions de primera línia en salut i educació. Aquest no és només el seu dret, sinó que també garanteix una prestació de serveis més eficaç, ja que les dones estan més ben situades per assessorar sobre els problemes de salut de les dones i poden proporcionar una presència més còmoda que els treballadors masculins en un paper similar. La tasca d’UNICEF inclou la defensa del reclutament de dones treballadores de primera línia. També ens comprometem amb homes i infants per garantir un entorn de suport i protecció per a les dones treballadores.

3. Comprometre’ns amb organitzacions liderades per dones i nenes

Gran part del treball d’UNICEF es fa realitza en col·laboració amb organitzacions locals. Per donar suport a les dones i les nenes a l’Afganistan, ens centrem a fomentar associacions sòlides amb organitzacions liderades per dones i nenes, especialment aquelles que se centren en qüestions específiques de gènere, com ara la violència masclista.

4. Proporcionar kits de dignitat

Enmig de l’augment de la pobresa a l’Afganistan, moltes dones i nenes ja no poden accedir i pagar productes per gestionar la seva higiene íntima. UNICEF té com a objectiu distribuir kits de dignitat, per respondre a les necessitats d’higiene de dones i nenes. També utilitzarem aquestes distribucions com a punt d’entrada per sensibilitzar sobre qüestions com la violència masclista, la mitigació del risc d’explotació i l’abús sexual, així com per accedir als serveis disponibles per a les dones.

5. Garantir un accés segur als serveis

Enmig de la inestabilitat a l’Afganistan, cada vegada és més difícil accedir a serveis bàsics de salut, nutrició, aigua, sanejament i higiene, tant per a dones i nenes, com per a homes i infants. UNICEF durà a terme auditories dels serveis disponibles i es comprometrà amb els treballadors de primera línia per garantir que els serveis estiguin disponibles per a tothom.

6. Recollida de dades i evidències

Sense dades i evidències, és impossible saber quines són les necessitats de les dones i les nenes i on viuen. Aquest és un repte particular a l’Afganistan, ja que el país no ha realitzat un cens nacional es del 1979, que a més va ser incomplet. UNICEF és líder mundial en dades per a infants i dones. De fet, som la principal font de dades sobre infants utilitzada per més de 3 milions de persones.

Per informar així més eficientment sobre la nostra tasca. UNICEF durà a terme auditories de seguretat de GBV i contribuirà a una avaluació ràpida de gènere entre agències per millorar la nostra comprensió de la situació de les dones i les nenes i per informar de manera més eficaç el nostre treball.

X