Projecte República Centreafricana

projecte-republica-centre-africana-unicef
53%
Aconseguit: 39.793,26 €
Objectiu: 75.000,00 €

País assistit: República Centreafricana
Programa assistit:
Títol del projecte: Suport al programa de reintegració comunitària per a infants prèviament associats a grups armats a la República Centreafricana.
Import total de la contribució programable: 225.000 €
Beneficiaris:

 • 300 infants associats amb grups armats
 • 1.000 infants afectats pel grups armats

Beneficiaris indirectes: 

 • Comunitats i famílies afectades pel conflicte
 • Xarxes comunitàries, docents, pares, associacions de joves i dones
 • Altres socis (ONG, agències governamentals)

Àrea de cobertura: 4 prefectures amb el focus en les emergències (Ouham, Ouham Pende, Kemo, Nana Gribizi)
Durada del projectes:  2 anys

RESULTATS ESPERATS
 • Resultat 1.1: 1.000 infants desplaçats tenen accés a activitats de protecció i de suport psicosocial mitjançant els Espais Amics de la Infància
 • Resultat 2.1: 300 infants identificats i alliberats pels grups armats i altres infants vulnerables reben aliments, atenció de salut i psicosocial en centres transitoris i reben assistència sòcioeconòmica i educativa per a la seva reintegració.

OBJECTIUS

 1. Millorar l’entorn de protecció i el benestar psicològic de 1.000 infants desplaçats.
 2. Assegurar la identificació, documentació, suport en el trànsit, localització de la família, reunificació i reintegració dels 300 infants alliberats de les forces i grups armats.

ESTRATÈGIES 

 • Animadors voluntaris entre els desplaçats interns reben formació bàsica per dur a terme activitats en els Espais Amics de la Infància en àrees d’educació no formal, habilitats per a la vida, activitats recreatives, suport psicosocial i assessorament i protecció.
 • Planificació d’activitats per a infants de totes les edats i per a nens i nenes per separat, en diferents moments del dia i per grups d’edat. Les activitats també inclouen els nens i les nenes dels pobles propers als camps de desplaçats.
 • Suport psicosocial mitjançant teràpies individuals i de grup, incloent teatre, dansa, música, cant, dibuix i escriptura.
 • Assegurar una resposta adequada i la derivació de casos de protecció infantil amb una bona coordinació amb totes les ONGs que gestionen els camps i els punts de registre.
 • Mobilitzar els infants, els joves i les dones dels camps de desplaçats en totes les fases del projecte. També la gent gran i els infants de la comunitat per formar Comitès de Protecció Infantil i grups de joves.
 • Negociar amb els líders de la comunitat, els funcionaris involucrats en les converses de pau o directament amb els grups armats per a l’alliberament dels infants.
 • Facilitar el reagrupament familiar dels infants vinculats a grups armats.
 • Donar suport als infants alliberats mitjançant un centre de trànsit o una família d’acollida.
 • Col·laboració amb xarxes de protecció infantil de la comunitat, comitès de pares de família, autoritats locals i organitzacions no governamentals per al seguiment dels infants reintegrats a les seves comunitats.

ACTIVITATS

 • Posar en marxa Espais Amics de la Infància en 5 camps de desplaçats.
 • Organitzar activitats educatives, recreatives i de sensibilització i donar suport al desenvolupament i implementació d’un pla de comunicació.
 • Organitzar activitats de suport psicosocial.
 • Transferir els casos d’infants que necessiten protecció als punts d’escolta d’infants per a una resposta apropiada i fer-ne el seguiment.
 • Identificar infants que encara estan amb les forces armades i els grups armats així com els infants no acompanyats en les comunitats.
 • Advocar pel seu alliberament.
 • Registrar i alliberar els infants identificats.
 • Proporcionar als infants alimentació i suport en el trànsit mitjançant les famílies d’acollida o centres de trànsit.
 • Proporcionar als nens assistència mèdica i psicosocial.
 • Proporcionar formació professional, activitats de generació d’ingressos o de reintegració a l’escola.

RESULTATS 2017

 • Alliberament i reintegració dels nens associats a grups armats
  El 2018, un total de 913 menors associats a grups armats (incloent 242 noies) van ser alliberants a tot el país. D’aquests, 383 (incloent 123 noies) eren alliberats dels grups Anti-Balaka i d’altres comunitats d’autodefensa, 314 (inclosos 33 noies) alliberades del Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC) i 216 (incloent 86 noies) alliberats per Revolution Justice (RJ). Tots aquests menors van rebre assistència, com ara cures provisionals, suport psicosocial i en la reintegració en les seves famílies i comunitats. L’alliberament d’aquests nens i nenes va sorgir dels esforços conjunts d’agències de l’ONU, dels serveis tècnics del govern, de l’oficina presidencial i de socis nacionals i internacionals de la societat civil. A més, amb el programa nacional DDRR que s’ha iniciat a la part occidental del país, el grup armat RJ va lliurar llistes de més de 900 infants associats amb el grup armat. Per a la seva verificació, UNICEF va organitzar un equip mòbil de protecció que compta amb personal degudament format d’ONG locals que van dur a terme la verificació a les prefectures de Paoua i Ouham Pende. A més dels 913 infants alliberats el 2018, dels menors alliberats el 2017, 756 (incloent 189 noies), es van beneficiar de la reintegració socioeconòmica a través dels projectes associats d’UNICEF, incloent la reintegració a l’escola formal, la formació professional i les activitats generadores d’ingressos i les activitats de reintegració comunitària. Des del 2014, 13.326 menors, entre ells 3.577 noies, han estat alliberats dels grups armats per agències de protecció de la infància (dades a finals d’octubre de 2018). No obstant això, a causa de la bretxa en el finançament plurianual, així com a l’accés limitat als programes de reintegració, gairebé el 30%  encara espera per poder accedir a un programa de reintegració en la seva comunitat. A més, es calcula que encara hi han milers de nens i nenes associats a grups armats actius.
 • Assistència als infants afectats per conflictes
  El 2018, UNICEF va continuar donant suport psicosocial als nens i nenes afectats pels conflictes. En total, 121.514 infants, incloent 53.611 nenes, es van beneficiar d’activitats recreatives a través de 97 espais adaptats a la infància mòbils i permanents i centres comunitaris de suport en situacions de conflicte i postconflicte. A més, un total de 962 infants no acompanyats i separats (incloent 359 noies) van ser identificats i recolzats amb el rastreig familiar i la reunificació mentre són tractats en un entorn familiar.
 • Supervisar i informar sobre violacions greus
  Com a colíder de la Força Especial de Treball de MRM (CTFMRM) en estreta col·laboració amb la MINUSCA, la secció de protecció de la infància d’UNICEF va contribuir a la presentació d’informes sobre les violacions greus dels drets dels infants. Després de les missions de verificació en camp, de les reunions mensuals de coordinació i validació i de les reunions temàtiques ad hoc, el CTFMRM va elaborar quatre informes trimestrals i “notes horitzontals globals” (GHN). Les GNH han estat presentades al representant especial del secretari general de les Nacions Unides (SRSG) i al Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Les tres GHN van registrar 224 menors (108 noies) víctimes d’un total de 298 incidents relacionats amb greus violacions dels drets dels infants per part dels grups armats. El 2018 es va registrar un elevat nombre de violacions dels drets dels infants, incloent 48 incidents que van concloure amb el reclutament de 76 menors per part de grups armats, 59 casos de violència sexual, 89 atacs a escoles i hospitals, 38 assassinats i 31 mutilacions (GHN, desembre 2018). Els incidents comprovats van implicar forces i grups armats incloent Anti-Balaka, Ex-Seleka, RJ, 3R, PK-5, grups d’autodefensa, LRA, així com la Policia Nacional Centreafricana.El 2018 també està marcat per importants avenços en les negociacions amb grups armats: un dels principals, l’exgrup armat Seleka, l’MPC, el MPC, va signar el pla d’acció per posar fi a les greus violacions cap als infants, per alliberar de manera immediata els menors reclutats en les seves files i per aturar el reclutament i l’ús d’infants.

Quant t'agradaria donar?

Detalls

Forma de pagament

Tria el teu mètode de pagament
Termes i Condicions

Les teves dades personals s’utilitzaran per processar la teva donació, donar suport a la teva experiència en aquest lloc web i per a altres finalitats descrites a la nostra Política de privacitat.

X