Projecte República Centreafricana

Millorar l’entorn de protecció i el benestar psicològic de 1.000 infants desplaçats assegurant la identificació, documentació, suport en el trànsit, localització de la família, reunificació i reintegració dels infants alliberats de les forces i grups armats.

0.00% Raised
0,00 € donated of 75.000,00 € goal
0 Donors

País assistit: República Centreafricana
Títol del projecte: Suport al programa de reintegració comunitària per a infants prèviament associats a grups armats a la República Centreafricana.
Import total de la contribució programable: 75.000 € anyals

OBJECTIUS

 1. Assegurar la identificació, documentació, suport en el trànsit, localització de la família, reunificació i reintegració dels  infants alliberats de les forces i grups armats.

ESTRATÈGIES 

 • Animadors voluntaris  reben formació bàsica per dur a terme activitats  en àrees d’educació no formal, habilitats per a la vida, activitats recreatives, suport psicosocial i assessorament i protecció.
 • Planificació d’activitats per a infants de totes les edats i per a nens i nenes per separat, en diferents moments del dia i per grups d’edat. Les activitats també inclouen els nens i les nenes dels pobles propers als camps de desplaçats.
 • Suport psicosocial mitjançant teràpies individuals i de grup, incloent teatre, dansa, música, cant, dibuix i escriptura.
 • Negociar amb els líders de la comunitat, els funcionaris involucrats en les converses de pau o directament amb els grups armats per a l’alliberament dels infants.
 • Facilitar el reagrupament familiar dels infants vinculats a grups armats.
 • Donar suport als infants alliberats mitjançant un centre de trànsit o una família d’acollida.
 • Col·laboració amb xarxes de protecció infantil de la comunitat, comitès de pares de família, autoritats locals i organitzacions no governamentals per al seguiment dels infants reintegrats a les seves comunitats.

ACTIVITATS

 • Organitzar activitats educatives, recreatives i de sensibilització i donar suport al desenvolupament i implementació d’un pla de comunicació.
 • Organitzar activitats de suport psicosocial.
 • Transferir els casos d’infants que necessiten protecció als punts d’escolta d’infants per a una resposta apropiada i fer-ne el seguiment.
 • Identificar infants que encara estan amb les forces armades i els grups armats així com els infants no acompanyats en les comunitats.
 • Advocar pel seu alliberament.
 • Registrar i alliberar els infants identificats.
 • Proporcionar als infants alimentació i suport en el trànsit mitjançant les famílies d’acollida o centres de trànsit.
 • Proporcionar als nens assistència mèdica i psicosocial.
 • Proporcionar formació professional, activitats de generació d’ingressos o de reintegració a l’escola.

RESULTATS 2019

Alliberament i reintegració dels infants associats a grups armats

El 2019, un total de 1.197 infants (incloent 250 nenes) associats a grups armats van ser registrats i documentats com a persones que abandonen grups armats; un increment del 31% comparat a l’any anterior. D’aquets infants 963 (219 nenes) van rebre ajuts d’integració socioeconòmics mitjançant la reunificació de famílies, l’ensenyament d’oficis, oportunitats de subsistència o integració en escoles. 

Supervisar i informar sobre violacions greus

El grup de vigilància de  les Nacions Unides al país, coliderat per UNICEF i MINUSCA, va documentar un total de 503 incidents greus en relació a vulneracions greus que van afectar un total de 400 infants (167 nenes i 233 nens); aproximadament un increment del 3% comparat amb els 486 incidents afectant 310 infants (138 nenes i 272 nens); documentats al 2018. Això va incloure els 208 casos de reclutament i ús d’infants per part de grups armats, un increment del 177%, comparat amb els 75 incidents documentats al 2018.

Altres serveis de protecció a la infància

Durant el 2019, es van identificar i donar suport a 9.350 infants víctimes de la violència. Tots van tenir accés a un seguiment social; 1972 van rebre suport mèdic en referencia als serveis sanitaris i 1006 van rebre assistència legal.

També s’ha treballat per a prevenir i donar resposta a la GBV en comunitats IDP i comunitats hostes. UNICEF ha capacitat els serveis de prevenció i de resposta sanitària, psicològica i legal. 1.341 infants (incloent 268 nens) supervivents a violència sexual i altes violències de gènere han rebut suport i seguiment.

Més de 50 treballadors governamentals i socials de NGO van ser formats en la protecció d’infants i el procés de gestió de casos per a augmentar la seva capacitat en l’obtenció de dades sobre la protecció infantil i el seguiment i suport als infants vulnerables en risc o víctimes de violència i explotació.

Promoció per millorar la política i el marc jurídic

A nivell polític, la contribució d’UNICEF va ser fonamental per donar suport als esforços del Govern per millorar el seu marc jurídic nacional. Es va fer un pas important amb la redacció d’un codi complet sobre la protecció infantil. El codi inclou diverses disposicions que proporcionen una protecció substancial als nens contra la violència, l’abús i l’explotació. L’avantprojecte de llei es va presentar al novembre de 2019 per la revisió del parlament. El passat mes de març, la llei just va ser adoptada en una sessió extraordinària de la Assemblea Nacional, indicant el compromís del Govern envers la llei. Es requereix una promoció contínua per tal d’assegurar que es promogui la llei i que es posin a disposició els recursos per la seva aplicació. UNICEF va proporcionar suport financer i tècnic al Ministeri de família, protecció de la dona i la infància durant tot el procés de redacció. A més a més, el Govern va finalitzar una àmplia estratègia per la prevenció i resposta de la violència de gènere. La estratègia també aborda la violència sexual i les pràctiques perjudicials com ara el matrimoni infantil i la mutilació genital femenina.

Your Donation
Details
Terms and Conditions

Les teves dades personals s’utilitzaran per processar la teva donació, donar suport a la teva experiència en aquest lloc web i per a altres finalitats descrites a la nostra Política de privacitat.

Categories :
X