Condicions generals de contractació

Condicions generals de contractació

Identitat i titularitat.

El responsable i titular d’aquesta web és el Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef amb N.R.T. U249526-R i domicili en el Principat d’Andorra, Prat de la Creu 59-65 Esc.B.4rta planta, AD500 Andorra la Vella.

Es pot contactar amb el Comitè enviant un email a info@unicef.ad

Informació dels serveis, productes i formació.

A través d’aquesta web, trobaràs tota la informació del Comitè, els projectes en els quals estan treballant, així com la possibilitat de ajudar o fer alguna aportació a través de diferents canals.

Propietat intel·lectual.

Tots els continguts que es publiquin en aquesta web -articles, imatges, descripcions, cursos, vídeos, etc.-, estan subjectes a drets d’autor i propietat intel·lectual. En cap cas es transmetran o cediran aquests drets, tant si s’han publicat gratuïtament o no, sense consentiment previ del Comitè i per escrit.

Concretament, no es podran reproduir, reinterpretar, difondre, vendre, distribuir ni utilitzar amb finalitats comercials o no els continguts d’aquesta web.

Moneda d’ús.

Tots els imports de donacions, aportacions, … estan expressats en euros (€) i son els marcats en cada canal o els escollits pel donant. S’enviarà un rebut per a cada donació feta.

Forma de pagament.

Els pagaments s’efectuaran en el mateix moment de la donació sempre que sigui via targeta de crèdit, de dèbit o Paypal. Si la donació es fa via domiciliació bancària es procedirà durant els vuit (8) dies hàbils de la seva recepció.

Exclusió de responsabilitats.

El titular del web web no serà responsable, en cap cas, dels prejudicis o danys de qualsevol índole que pogués ocasionar-se per la visita a aquest pàgina, ja sigui per error o omissió en els continguts o per la transmissió d’algun programa maliciós que es produeixi a pesar d’haver pres les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

En el cas dels enllaços a webs externes de tercers que puguin citar-se en el continguts, es farà única i exclusivament a mode d’exemple. En ningun cas s’exercirà per aquesta part ningun control d’aquests webs, no existint per tant responsabilitat al respecte.

Prohibicions.

Està prohibit la reproducció, difusió, venta, distribució o us de qualsevol tipus d’informació o dels materials publicats, ja sigui en tot o en part ni de manera gratuïta o onerosa.

Protecció de dades.

Tant aquest web com totes les dades amb que treballa el Comitè compleix amb la normativa vigent a Andorra en matèria de protecció de dades (Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, el Decret del 09-06-2010 d’aprovació del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades i de mes normatives vigents). A més segueix les pautes dictades pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu pel tractament de dades de subscriptors europeus. Pots consultar tota la informació sobre el tractament de les dades en l’enllaç política de privacitat.

Política de cookies.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers pel seu correcte funcionament. Més informació: polítiques de cookies.

Legislació aplicable i Jurisdicció.

Aquestes condicions legals s’han redactat en virtut de la llei andorrana. En cas de conflicte en la interpretació de les presents condicions, la jurisdicció competent serà la dels jutjats i tribunals del Principat d’Andorra.

Modificació de les condicions de contractació.

Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquest web i als continguts oferts.
Acceptació de les condicions de contractació.
La contractació de qualsevol servei o altres ofert en aquesta web, suposa el coneixement i acceptació de les condicions legals -condicions de venta i avis legal- d’aquesta web.

Per qualsevol dubte relatiu a aquestes condicions generals de venta, contacta amb info@unicef.ad.

X