COM AJUDAR ALS AFECTATS PELS INCENDIS A AUSTRÀLIA DES D’ANDORRA

Els centenars d’incendis que des del començament de la primavera austral estan afectant Austràlia han tingut...