Educació en drets

Educació en drets

Recursos educatius

UNICEF Andorra ha dissenyat un catàleg de recursos educatius amb l’objectiu de contribuir al compliment de l’article 29.1 de la Convenció sobre els Drets de l’infant, d’acord amb el qual els estats convenen que en formen part.

Infondre en l’Infant el respecte pels seus pares, per la seva pròpia identitat cultural, pel seu idioma i pels seus valors, pels valors nacionals del país en què viu, del que és originari i de les civilitzacions diferents de la seva.

Preparar l’Infant per assumir una vida responsable en una societat lliure, amb esperit de comprensió, pau, tolerància, igualtat dels sexes i amistat entre tots els pobles, grups ètnics, nacionals i religiosos i persones d’origen indígena.

Infondre en l’Infant el respecte pels drets humans, les llibertats fonamentals i pels principis consagrats en la Carta de les Nacions Unides.

Desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física de l’infant fins al màxim de les seves possibilitats.

Infondre en l’Infant el respecte pel medi ambient.

Educació en Drets d'Infància i Ciutadania Global

Des de la seva creació el 1946, UNICEF treballa mundialment en projectes pedagògics que promouen en els nens, nenes i joves els valors de la solidaritat internacional, la pau, la tolerància i la consciència pel medi ambient, al costat del desenvolupament de l’esperit crític i l’adquisició de coneixements i destreses adequades per comprendre el món, i comprometre’s amb els canvis que aquest necessita.

La nostra proposta educativa

Abasta 4 grans àrees, que interactuen entre elles i es transformen i està dissenyada per oferir tallers creatius i participatius sobre:

  1. Protecció a la Infància
  2. Educació en l’ús de les tecnologies
  3. Educació en Drets Humans
  4. Objectius del Desenvolupament Sostenible
X