Incidència política i social

Incidència política i social

Defensem els drets dels nens i nenes a tot el món

Treballem amb l’objectiu de què els nostres polítics i la nostra societat perquè es compleixin els drets dels infants. La nostra brúixola: la Convenció sobre els Drets de l’Infant i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

“Arribarà un dia en què el progrés de les nacions no es mesurarà pel seu poder militar o econòmic, ni per l'esplendor de la seva capital i els seus edificis públics, sinó pel benestar dels seus pvolupament dels seus nens i nenes“.

“El progrés de les Nacions” – UNICEF

Com ho fem?

Estudiem i investiguem

Per aconseguir les dades i mostrar la realitat sobre la situació de la infància a Andorra. Perquè? Per influir, des del coneixement i l’experiència, en els qui prenen les decisions. Aquesta és la clau de la incidència política i social.

Parlem amb els polítics

Treballem amb els grups polítics, els representants parlamentaris i les autoritats a nivell estatal i local per millorar les polítiques que afecten els infants. Fem propostes tècniques i recomanacions d’actuació.
Formem part de la Comissió Nacional de la Infància i de l’Adolescència, de l’Observatori de la Igualtat, de la Comissió Nacional de Participació de les Entitats cíviques en l’àmbit dels serveis socials i sanitaris i de la Comissió Nacional Andorrana de la UNESCO.

Informem i mobilitzem a la societat

Sensibilitzem i posem en l’agenda mediàtica temes i aspectes relacionats amb els drets de la infància: protecció contra l’abús sexual, infants amb discapacitat, violència de gènere, salut mental.

X