Investigació i estudis

Investigació i estudis

Conèixer un problema en tota la seva dimensió és el primer pas per solucionar-lo. Per a nosaltres la recerca és una eina clau: ens permet conèixer i proposar solucions

Estudiem la realitat de la infància, extraiem dades i construïm propostes perquè es compleixin els drets dels infants i les seves vides millorin. Realitzem estudis sobre diferents temes que afecten la infància i també informes periòdics sobre la situació dels nens i nenes a Andorra.

Diferents temes que afecten la infància

Millorar l'anàlisi de la situació de la infància a Andorra promovent el debat polític i social entorn de propostes concretes.

Avançar en el coneixement sobre la situació dels nens i nenes.

Impacte de la Tecnologia en l’Adolescència: relacions, riscos i oportunitats. Un estudi comprensiu i inclusiu cap a l’ús saludable de les TRIC.

Observatori de la Infància

X