Parròquies amigues de la infància

Parròquies amigues de la infància

Millorem les vides dels nens i nenes

Treballem amb els governs locals amb l'objectiu de millorar les vides dels nens i nenes mitjançant polítiques municipals que garanteixin els seus drets a la salut, l'educació, la protecció i la participació, entre altres. Perquè les ciutats han de ser els primers entorns segurs i protectors, i han d'impulsar a tots els nens i nenes a aconseguir el seu màxim potencial.

Parròquies Amigues de la Infància s'assenteix en tres pilars fonamentals:

La infància en el centre de les polítiques locals

La participació infantil
i adolescent

Les aliances entre
els actors locals

Ser Parròquia Amiga de la Infància implica el compromís dels comuns i els seus aliats per aconseguir els 5 objectius marc de la iniciativa:

  1. Cada nen i nena és valorat, respectat i tractat justament dins de les seves comunitats.
  2. Les veus, necessitats i prioritats de cada nen i nena s’escolten i es consideren en les normatives i polítiques públiques, en els pressupostos i en totes les decisions que els afecten.
  3. Tots els nens i nenes tenen accés a serveis essencials de qualitat.
  4. Tots els nens i nenes viuen en entorns segurs i nets.
  5. Tots els nens i nenes tenen l’oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i l’oci.

Andorra és el primer país del món on totes les seves parròquies tenen la certificació d’UNICEF com a “Ciutats Amigues de la Infància”.

De què parlem quan fem referència al Reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància.

Ciutats Amigues de la Infància és un programa en el qual treballa només UNICEF Andorra?

No, sempre ho fem en aliança. A l’internacional, és una iniciativa d’UNICEF, que és present en més de 30 països. A Andorra, hem liderat Parròquies Amigues de la Infància des de l’any 2008, i comptem amb socis com l’Associació de comuns i el Ministeri d’Educació.

Què significa tenir el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància?

Ser Parròquia Amiga de la Infància significa que els comuns s’han compromès amb els drets de la infància. Compten amb una estratègia i estan realitzant accions que busquen crear entorns més segurs, protectors i propicis perquè tots els infants puguin desenvolupar tot el seu potencial. A més, totes aquestes accions les duen a terme, escoltant les seves opinions, a través dels consells locals de participació, en la presa de decisions de les seves localitats.

Com s'obté el reconeixement de Parròquia Amiga de la Infància?

El Comú que desitgi entrar a formar part d’aquesta xarxa de compromís amb la infància, ha d’impulsar o enfortir una estructura dinàmica de participació infantil i adolescent, analitzar com viuen els nens, nenes i adolescents de la seva parròquia (elaborant un diagnòstic) i dissenyant una estratègia per respondre als problemes trobats (pla local d’infància).

https://unicef.ad/wp content/uploads/2024/01/Reconeixement_ParroquiesAmiguesdelaInfancia.pdf

El reconeixement com a Parròquia Amiga de la Infància és vàlid indefinidament?

No, el reconeixement té una validesa de dos/tres anys. Finalitzat aquest termini el Comú que desitgi conservar-lo haurà de sol·licitar la seva renovació. Entrar a formar part de Parròquies Amigues de la Infància significa emprendre un camí continu de treball en favor del benestar dels nens, nenes i adolescents de la parròquia. Cada dos anys, l’administració comunal, ha de comunicar els avanços i assoliments que va aconseguint.

https://unicef.ad/wp-content/uploads/2024/01/Reconeixement_ParroquiesAmiguesdelaInfancia.pdf

DESCARREGA AQUÍ LA GUÍA PER A OPTAR A SER PARRÒQUIA AMIGA DE LA INFÀNCIA

X