Amb vosaltres el 2019: ambient segur i net

1 milió de dones i nenes en situació d’emergència van rebre subministraments d’higiene i salut menstrual.

© UNICEF/UNI328067/Nzenze – La Marie, 20 (esquerra) i la Claudine, 23 (dreta), reben el seu paquet de subministraments per a la higiene menstrual. UNICEF va lliurar kits d’higiene a 12 centres d’atenció residencial per a infants amb discapacitat a Rwanda. Aquests equips incloïen sabó per a bugaderia, solució de neteja per a terres, etc., sabó de bany, pastilles d’higiene menstrual i sabó per rentar-se les mans. Aquests subministraments bàsics d’higiene són essencials per evitar la propagació de moltes malalties, però els centres d’atenció residencial sovint manquen d’aquests materials que poden salvar la vida.

El 2019, el dret dels infants a viure en un ambient segur i net es va enfrontar a les amenaces que comporten les emergències, els conflictes i els fenòmens meteorològics extrems, molts dels quals estan relacionats amb el canvi climàtic i són, amb freqüència, prolongats.

En resposta a aquesta situació, UNICEF es va centrar en cinc esferes clau: aigua, sanejament i higiene, reducció del risc de desastres, entorns urbans i sostenibilitat ambiental. El 2019, UNICEF va dur a terme iniciatives encaminades a aconseguir un ambient segur i net per als nens i nenes a 145 països.

En aigua:

A més de donar suport directe per a l’accés a l’aigua, UNICEF també va seguir fomentant les capacitats locals per innovar i millorar els serveis. Al Sudan, per exemple, UNICEF va promoure un nou enfocament per aprofitar les conques receptores d’aigua de pluja a nivell de terra. Així mateix, a 27 països, UNICEF va encarregar controls independents per provar la sostenibilitat dels sistemes d’aigua i els resultats s’estan utilitzant per millorar els programes.

La quantitat de països on UNICEF dóna suport a la promoció del rentat de mans a nivell de la comunitat va augmentar de 71 països el 2018 a 90 països el 2019. UNICEF també va arribar a 2,4 milions de nenes i nens a 8.026 escoles per garantir la disponibilitat d’instal·lacions bàsiques d’aigua, sanejament i rentat de mans.

En sanejament:

El 2019, el Pla d’Acció d’UNICEF per Eliminar la Defecació a l’Aire Lliure va prosseguir a 26 països amb alta càrrega de morbiditat. El suport directe d’UNICEF va ajudar a 22.267 comunitats a obtenir la condició de zones sense defecació a l’aire lliure. A Nigèria, per exemple, 4.781 comunitats van aconseguir aquesta fita amb l’assistència d’UNICEF.

Entre les iniciatives destinades a millorar el sanejament també s’inclouen orientacions sobre programes basats en els mercats i suport als empresaris en l’esfera del sanejament. A Bangla Desh, per exemple, 165.000 llars van adquirir lavabos millorats a través d’empresaris locals i, a Ghana, una aliança amb la National Board for Small Scale Industries està fomentant amb rapidesa la capacitat del sector privat.

En resiliència i reducció de risc, entorns urbans i sostenibilitat ambiental:

Cada vegada més, UNICEF s’està centrant en el vincle entre la resposta humanitària i el desenvolupament sostenible a més llarg termini. Aquesta tasca abasta l’enfortiment de la resiliència al canvi climàtic i als desastres, així com la promoció de societats pacífiques i inclusives.

El 2019, UNICEF va publicar un procediment on estableix ​​que la programació de les seves iniciatives noves en els països tingui en compte els riscos, el que respon al fet que les crisis són cada vegada més freqüents, complexes i prolongades, i afecten una major quantitat de nens. El 2019, el 41% de les oficines d’UNICEF van complir amb els paràmetres d’aplicació d’una programació que tingués en compte els riscos.

UNICEF dóna suport a programes d’entorns urbans en més de 80 països, amb l’objectiu de millorar les dades interurbanes, d’aconseguir que els programes de desenvolupament en els països i les ciutats prenguin en consideració les necessitats de la infància i d’incloure un enfocament sobre la infraestructura i l’ordenació territorial a les ciutats centrat en els nens i nenes.

UNICEF també va ampliar la seva programació relativa al canvi climàtic i, el 2019, 56 oficines van participar en programes inclusius per a la infància que van fomentar la resiliència al clima, en comparació amb les 27 oficines que ho van fer en 2018. En el marc d’aquestes activitats, es va prestar suport per combatre la contaminació atmosfèrica, es va augmentar la resiliència al clima dels serveis socials i es va promoure l’energia sostenible, especialment en els centres de salut, les escoles i els serveis d’aigua i sanejament.

Principals resultats:

18,3 milions de persones més van tenir accés a l ‘aigua potable.

15,5 milions de persones més van tenir accés a serveis de sanejament bàsics.

58 països van registrar dades sobre les desigualtats entre els infants en entorns urbans.

57 països compten amb plans locals o nacionals de gestió que tenen en compte les necessitats dels infants a l’hora de respondre als desastres, conflictes, salut pública i altres emergències.

56 països han posat en pràctica programes que inclouen la perspectiva d’infància en qüestions com la resistència al canvi climàtic i el desenvolupament amb baixes emissions de carboni.

Categories :

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

X