Amb vosaltres el 2019: supervivència

Més de 4,9 milions d’infants van rebre tractament per a la desnutrició aguda greu.

© UNICEF/UNI211887/Schermbrucker – La Kansiime Ruth s’assegura que les seves dues filles, la Lighton (1 any) i La Joanita (4 anys), prenguin la seva medicació pediàtrica diària per al VIH. UNICEF està treballant en col·laboració amb el Ministeri de Salut d’Uganda per millorar el diagnòstic precoç i l’inici del tractament per als lactants seropositius, essencial per salvar vides.

Per a garantir aquest dret, cal que cada infant tinguin accés a la salut i a l’alimentació, però també a la vacunació i a la protecció enfront el VIH i la sida i altres malalties que es poden prevenir. Alhora les llars, les famílies i les comunitats han de tenir accés a oportunitats de desenvolupament de la primera infància.

UNICEF treballa per cobrir les necessitats d’atenció sanitària de qualitat, d’una nutrició adequada, d’immunització, de prevenció del VIH, de millora de la salut dels adolescents i del desenvolupament de la primera infància.

En salut:

El programa de salut materna, neonatal, infantil i adolescent d’UNICEF es centra en enfortir la integració de l’atenció primària de la salut, posar fi a les morts evitables per mitjà d’un conjunt de serveis essencials de salut materna i neonatal, prevenir i tractar les malalties infantils, i vetllar per que tots els infants estiguin plenament immunitzats pel que fa a la salut i el benestar en la infància i l’adolescència. Els programes de salut s’orienten cada vegada més cap al desenvolupament infantil, la discapacitat infantil, les malalties no transmissibles, els serveis de salut mental, la vacunació contra el virus dels papil·lomes humans (VPH), la prevenció de l’embaràs, la contaminació ambiental i l’atenció de les mares i els adolescents.

El 2019, hi va haver 27,4 milions de bebès nascuts en centres de salut recolzats per programes d’UNICEF a països amb una elevada mortalitat materna i neonatal. El Txad i la República Democràtica de Congo van erradicar el tètanus matern i neonatal, al mateix temps que UNICEF i els seus associats van prestar suport per a la vacunació de 65,7 milions de nens amb tres dosis de la vacuna combinada contra la diftèria, la tos ferina i el tètanus (DPT), o amb la vacuna pentavalent, a 64 països prioritaris, i per a la vacunació contra el xarampió de 41,3 milions de nens en situacions humanitàries. Nigèria va seguir sense casos de poliomielitis per tercer any consecutiu, el que posa les bases per a la possible certificació d’Àfrica com a continent lliure de la poliomielitis a 2020.

En 25 països amb una elevada prevalença de la pneumònia, 9,4 milions d’infants amb un presumpte diagnòstic de pneumònia van rebre antibiòtics a través de programes que comptaven amb el suport d’UNICEF. UNICEF va donar suport a la millora dels coneixements de 35.840 treballadors sanitaris de les comunitats en la coordinació de l’assistència integrada en el pla comunitari. Es van distribuir mosquiteres tractades amb insecticida a quasi 1,7 milions de persones en situacions humanitàries.

El 2019, 67 països comptaven amb plans nacionals inclusius, multisectorials i amb perspectiva de gènere en matèria de salut adolescent, i UNICEF va prestar suport per a la seva execució en 31 països. Gairebé 1 milió de nenes adolescents van rebre el calendari complet de vacunació contra el VPH en cinc països on UNICEF havia donat suport a la introducció de la vacuna. També, 79 països van posar en pràctica la programació de salut escolar, aprofitant una plataforma primària per a l’execució integrada d’intervencions en favor de la salut adolescent, inclosa la salut mental.

En nutrició:

El 2019, UNICEF va prestar suport a programes de nutrició en més de 120 països, abordant així el que, en l’informe Estat Mundial de la Infància 2019: infants, alimentació i nutrició, es va denominar la triple càrrega de la malnutrició: la desnutrició, les mancances de micronutrients i el sobrepès.

Durant el 2019, es van prestar serveis encaminats a prevenir el retard del creixement i altres formes de malnutrició en la primera infància a 307 milions de menors de 5 anys; es van oferir serveis destinats a prevenir l’anèmia i altres formes de malnutrició en l’adolescència a 60 milions de nens i nenes; es va proporcionar tractament a 4,9 milions d’infants malnutrició greu.

A mesura que UNICEF continuï donant suport als programes de nutrició, l’estratègia se centrarà, en primer lloc, en la prevenció i, en cas que aquesta falli, en el tractament.

En VIH i Sida:

El 2019, 13,5 milions de nenes i 9 milions de nens es van sotmetre a les proves de VIH i van rebre els resultats. Tanmateix, aquest progrés no és suficient per posar fi a la sida per 2030. Com a resultat de les iniciatives dirigides a prevenir la transmissió materno-infantil del VIH, en els últims quatre anys ha augmentat un 4% la quantitat de dones embarassades que viuen amb el VIH i que tenen accés a tractament antiretroviral. Alguns països estan progressant en l’erradicació de la transmissió materno-infantil de VIH. La taxa de dones embarassades que viuen amb el VIH i que reben tractament antiretroviral en Botswana, Malawi, Namíbia, Uganda i Zimbabwe està arribant a el 95%, de manera que estan en vies d’erradicar la transmissió. I al mateix temps, Sri Lanka es va unir a la llista dels 13 països en els quals l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha validat l’erradicació de la transmissió materno-infantil.

En l’àmbit internacional, a finals de 2018 es va estimar que les infeccions noves pel VIH entre nenes adolescents i dones joves representaven unes 310.000, una xifra que triplica la meta global. A nivell regional, si bé a l’Àfrica Oriental i Meridional va millorar la quantitat d’infeccions noves entre els adolescents i els joves adults, l’epidèmia de VIH entre aquesta població en el pla mundial segueix sent preocupant.

En desenvolupament de la primera infància:

Les iniciatives d’UNICEF encaminades a proporcionar a tots els infants el millor començament en la vida presenten un caràcter multisectorial i engloben la nutrició, la salut, l’educació, la protecció social i el suport als pares.

El 2019, 115 països van posar en pràctica programes multisectorials de desenvolupament en la primera infància, dels quals 45 compten amb implicació governamental i plans d’acció pressupostats per a la seva ampliació. A més, 83 països van notificar que disposaven d’una política o pla d’acció nacional sobre el desenvolupament en la primera infància. UNICEF va dur a terme intervencions relatives al desenvolupament de la primera infància per 615.049 menors de 5 anys en situacions humanitàries.

Principals resultats:

  • Amb el suport d’UNICEF, van néixer 27,4 milions de bebès en centres de salut.
  • Més de 41 milions d’infants en situació d’emergència van ser vacunats contra el xarampió.
  • Gràcies a programes recolzats per UNICEF, 9,4 milions d’infants van rebre tractament contra la pneumònia.
  • Més de 249 milions de nens i nenes van rebre dues dosis de suplements de vitamina A.
  • Prop de 13,5 milions de nenes i 9 milions de nenes es van fer el test del V IH i van rebre els resultats.
  • Quasi 5 milions d’infants van rebre tractament contra la desnutrició greu.
Categories :

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

X