El Champions for Unicef ​​torna a reunir solidaritat i somriures

champions for unicef general
Tots els donatius del Champions for Unicef es destinen al programa d’Unicef al Bhutan en favor dels infants amb discapacitat

Durant el 2018, s’han ampliat els serveis per a infants amb discapacitats (CWD) amb més de 650 CWDs que tenen accés a l’educació.

Per tal de transformar progressivament les escoles tradicionals en escoles inclusives, el 2018 UNICEF ha recolzat la identificació de dues escoles més amb el programa SEN (Necessitats d’Educació Especial, en les seves sigles en anglès), augmentant el nombre fins a 18. Al voltant de 40 professors d’aquests centres van intercanviar els seus coneixements i experiències visitant altres escoles del programa SEN, per la qual cosa van enriquir la comunitat de professionals. El programa d’educació inclusiva va rebre un nou impuls formant més de 60 professors en un mòdul revisat d’Educació Inclusiva i Avaluació del Neurodesenvolupament Ràpid (RNDA) per a serveis d’identificació i referència per a persones amb discapacitat.

Més formació sobre el desenvolupament del llenguatge de signes per a Bhutan es va dur a terme al Wangsel Institute per a persones amb discapacitat auditiva. Amb la contractació d’un lingüista internacional de llengua de signes a l’institut per oferir coneixements tècnics en recerca, documentació i validació de la llengua de signes de Bhutan, l’Institut Wangsel actualment és capaç de proporcionar educació bàsica a més de 100 infants. Aquest suport donarà lloc a la publicació del primer diccionari del llenguatge de signes al Bhutan, que servirà de recurs autoritzat per millorar l’educació dels sords. Així, la llengua de signes de Bhutan permetrà accedir a l’educació dels infants amb discapacitats auditives en la seva pròpia llengua materna, i complirà així el seu dret a l’educació.

A més, es van elaborar les “Directrius per a les avaluacions, exàmens i promoció dels estudiants amb discapacitats” i la modificació i adaptació del pla d’estudis per als infants amb discapacitat auditiva. Per promoure la sensibilització entre els tècnics d’educació dels districtes (DEO), més de 40 DEO van ser orientats a les “Normes d’educació inclusiva” durant aquest 2018. Les normes d’educació inclusiva s’utilitzen com a estàndards mínims per aconseguir progressivament la inclusió en la cultura, les polítiques i les pràctiques de l’escola. El 2018, el Bhutan va rebre per primera vegada fons de la “Associació de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat” (UNPRPD) per a una iniciativa conjunta d’UNICEF, PNUD i OMS per donar suport als esforços del govern per crear un entorn propici segons la ‘Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat’ (UNCRPD) de les Nacions Unides.

Categories :

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

X