L’edició extraordinària del Encants del Plaza han recaptat més de 24.000 € per millorar l’accés als serveis bàsics a la República del Congo.

Encants del Plaza 2019

encants del plaza 2019

El Comitè d’Andorra de l’UNICEF informa que la recaptació obtinguda durant l’obertura dels Encants del Plaza del 28 de novembre al 5 de desembre ha estat de 24.200 €.

Aquesta edició extraordinària en col·laboració amb els Hotels Plaza, ha permès posar a la venda mobles i articles de decoració molt diversos i en gran quantitat. Així molts particulars, però també moltes empreses, han pogut col·laborar efectuant compres solidàries.

La valoració que es fa és molt positiva ja que ha continuat la bona acollida que els mercats solidaris de segona mà d’Unicef Andorra tenen entre totes les persones i empreses que hi han passat i que han fet alguna compra.

Tota la recaptació es destinarà, com és habitual amb els Encants, al programa per a la millora de l’estatus social de les poblacions autòctones a Lékoumou als quals l’Unicef Andorra dóna suport al Congo.

Els programes d’UNICEF a la República del Congo

Aquest projecte pretén contribuir a la millora de l’estatut social facilitant l’accés als serves bàsics (educació, sanitat, registre de naixement, aigua potable,…) de les poblacions autòctones en el marc del desenvolupament d’una estratègia nacional de protecció dels drets.

En aquest sentit, els objectius específics son

  • Millorar el coneixement i el respecte dels drets humans de les poblacions autòctones, pels homes i les dones, les joves filles, els joves homes, les filles i els nois bantus i autòctons.
  • Posar en marxa i desenvolupar un paquet de serveis essencials en el departament de la Lékoumou.
  • Reforçar l’accés a l’aigua potable.
  • Reforçar la mobilització social en vista de promoure canvis socials per fer evolucionar les actituds, les creences i les pràctiques negatives.

PRINCIPALS RESULTATS 2018

Les intervencions realitzades gràcies al suport financer del Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF han contribuït a la implementació del nou “Pla descentralitzat per a la millora de la qualitat de vida dels infants i les dones, especialment de les dones autòctones al departament de la Lékoumou 2018-2022 “.

Durant 2018, s’han obtingut els següents resultats:

Serveis de salut: 950 persones, entre elles, 120 noies i nois autòctons han rebut tractament per a malalties comunes (la malària, les infeccions respiratòries agudes i les malalties evitables) i 220 infants van ser vacunats.

Mitjançant l’estratègia d’atenció sanitària mòbil, les comunitats autòctones han rebut un paquet de serveis essencials, incloent la immunització de la poliomielitis, la suplementació de vitamina A i de ferro, l’atenció prenatal i distribució de mosquiteres i l’assessorament post natal a les dones autòctones embarassades, la detecció de malnutrició infantil, les proves de VIH per a dones embarassades, la sensibilització i informació sobre alcoholisme, tabaquisme, VIH / SIDA, sexualitat i desnutrició, la detecció de casos de malalties tropicals descuidades proporcionant l’atenció sanitària. Aquesta oferta de serveis ha contribuït a la millora de la qualitat i l’accessibilitat als serveis de la salut de les poblacions autòctones que viuen als assentaments de la comunitat urbana de Sibiti i al districte de Zanaga.

Registre de naixements: s’han registrat i han rebut els certificats de naixement 1.514 infants autòctons (766 noies i 748 nois), inclosos 350 bebès en el mateix moment de néixer.

S’ha dut a terme una campanya amb les autoritats (prefecte, subprefectes, funcionaris electes locals i alcaldes), líders del districte i caps de pobles i poblacions per promoure el registre dels infants autòctons a l’estat civil. Al seu torn, aquests actors han sensibilitzat les comunitats sobre la importància del certificat de naixement, incloent-hi informació sobre els procediments de registre civil a temps, cosa que va permetre la identificació (porta a porta i no registrats pre-inscrits de 0 a 18 anys), l’emissió i el lliurament de certificats de naixement als pares. Aquest enfocament ha contribuït al registre d’un gran nombre d’infants no declarats al registre civil i al manteniment del rendiment per al registre sistemàtic de l’infant des del naixement. S’ha notat una millora en el funcionament del registre civil ja que els certificats de naixement s’han signat i lliurat als pares de manera regular.

Educació: durant el curs 2018/2019, s’han inscrits 1.266 infants autòctons dels 1.300 previstos (607 noies i 659 nois) i assisteixen a escoles primàries.

Mitjançant la campanya de matriculació escolar dirigida als infants autòctons a l’agost i l’octubre del 2018, que inclouen l’organització de reunions de sensibilització sobre la importància de l’escola, la formació i l’apoderament dels líders comunitaris per al seguiment i l’aprenentatge, 1.266 nens i nenes autòctons es van identificar i inscriure en el primer any del curs preparatori (escola primària). Per garantir la seva assistència escolar, tots van rebre kits escolars. Això ha contribuït a millorar l’accés dels infants autòctons a una educació bàsica de qualitat al departament de Lekoumou.

Advocacia: El mes d’agost del 2018 es va organitzar un taller de capitalització de l’enfocament integrat del sistema de protecció de la infància a Sibiti i va comptar amb la participació activa de més de 90 representants d’autoritats locals i comunitàries, inclosos subprefectes, alcaldes, directors departamentals dels serveis desconcentrats i responsables de les comissions de protecció. De fet, dos anys després del llançament del projecte pilot al districte de Sibiti, era necessari fer-ne una reflexió bàsica i analitzar-lo de manera crítica per entendre el que s’ha fet, el funcionament dels comitès de protecció, la prestació de serveis i els resultats reals per als infants. Així, una primera revisió interna ha permès als comitès de protecció i als òrgans de coordinació veure quin era el punt d’execució, treure’n les lliçons i projectar-se en futur. Aquest procés ha anat seguit d’una revisió general més crítica i pedagògica que, a partir del sistema de comissions de protecció existents, ha reforçat l’enfocament descentralitzat, ha revisat l’estructura amb la inclusió progressiva d’altres districtes per continuar avançant.

Tags :
Categories :

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

X