Observatori de la Infància 2022

Andorra la Vella, 1 de desembre de 2022
“Per millorar alguna cosa, primer cal mesurar-la”
Nous indicadors sobre el benestar infantil a Andorra

UNICEF Andorra i Andorra Recerca i Innovació tenen el plaer de presentar noves dades de l’Observatori de la Infància.

A finals de l’any 2012 es va posar en marxa la recerca i recopilació de dades per elaborar uns indicadors de benestar infantil, a iniciativa del Comitè Nacional d’UNICEF i finançat per la
Fundació de la Banca Privada, prenent com a referència el Sistema d’Indicadors de Benestar Infantil d’Espanya.

Aquesta proposta inicial s’ha anat modificant en informes posteriors, de manera que s’han incorporat nous indicadors mentre que altres s’han eliminat o han canviat.
Des de l’any 2016 les principals dades disponibles sobre la situació de la infància a Espanya es poden consultar a través del portal web Infància en Dades (http://www.infanciaendatos.es).
Per tal de construir aquests indicadors, des de l’àrea de sociologia d’Andorra Recerca i Innovació s’han recopilat les dades disponibles sobre la població infantil d’Andorra provinents de diverses
fonts (dades d’organismes oficials, estadístiques de població, estadístiques d’educació, enquestes, etc.) o s’han elaborat a partir d’estudis propis.

En els casos en què no s’han pogut obtenir els indicadors proposats, s’han substituït per altres dades que proporcionen informació sobre el mateix àmbit.

Actualment es disposa d’informació de 58 indicadors de benestar infantil, tot i que en alguns casos hi ha una manca d’actualització de les dades perquè no es troba disponible informació
més recent. Durant aquest any s’han pogut actualitzar 41 indicadors que es complementen amb altres dades relacionades amb les temàtiques analitzades.
Les recomanacions principals que volem fer arribar en aquesta edició són, primer, la necessitat i el compromís de facilitar dades de tots els indicadors que s’inclouen en l’Observatori i el més
actualitzades possible (per exemple els indicadors relacionats amb el consum de tabac i alcohol), segon, posada en marxa de polítiques públiques que facilitin la natalitat (taxa de fecunditat del
0,9%) i tercer, reforçar l’atenció a les famílies monoparentals que són les llars que presenten un major percentatge de risc de pobresa .

L’Observatori de la Infància d’Andorra presenta un sistema d’indicadors de benestar infantil (seguint la proposta d’indicadors d’UNICEF Espanya; Propuesta de un sistema de
indicadores sobre bienestar infantil en España. UNICEF España; Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias. 2010.) en què es recopila una sèrie d’indicadors
obtinguts amb dades de diferents fonts estadístiques agrupades en set grans dimensions de la vida dels infants (educació, salut i seguretat, benestar material, entorn familiar i social, infància
vulnerable, estils de vida, benestar subjectiu).

L’objectiu d’aquest sistema d’indicadors és mesurar la situació de la infància i afavorir el seguiment de l’aplicació de la Convenció sobre
els Drets de l’Infant, alhora que s’incideix en el debat sobre la manca de dades disponibles del col·lectiu infantil.

Paral·lelament, des de l’Observatori de la Infància d’Andorra també s’han recopilat altres dades disponibles de la població infantil que permetin millorar el coneixement d’aquest
col·lectiu i que serveixen per complementar la informació del Sistema d’Indicadors de Benestar Infantil.

En aquest enllaç podeu descarregar Observatori_Infància2022.

En aquest enllaç la INFOGRAFIA Observatori de la infància 2022 

Més informació a info@unicef.ad

Categories :

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

X