Drets dels infants

Drets dels infants

Tots els infants del món tenen els mateixos drets

Si hi ha alguna cosa que tenen en comú tots els infant del món, sense excepció, són els seus drets. Hagin nascut on hagin nascut, tinguin el color de pell que tinguin i sigui com sigui la seva condició econòmica o sexual, tots els infants del món tenen els mateixos drets.

Tot el nostre treball es mou entorn d’aquesta certesa, que queda reflectida en la Convenció sobre els Drets de l’Infant, i que és la brúixola, no sols del nostre dia a dia, sinó de totes les persones que treballen per la infància.

La nostra missió és fer que els drets dels infants siguin una realitat en tots aquells països en els quals treballem, inclosos els països desenvolupats.

Tots han de tenir dret a una vida saludable, a una educació de qualitat i a estar protegits contra tota mena d’abús i violència.

Cada 20 de novembre celebrem el Dia Mundial de la Infància.

A Andorra, la nostra acció es centra en incidir sobre les polítiques pels drets de la infància, en elaborar estudis que ajudin a comprendre millor la situació de la infància en el nostre entorn; i en l’educació en drets, promovent un enfocament de drets a les nostres aules i centres educatius.

Els 4 principis clau dels drets de la infància:

1. No discriminació

2. Interés superior de l'infant

3. Dret a la vida, supervivencia i desenvolupament

4. Participació

En la pràctica, aquests principis es tradueixen en accions amb gran impacte sobre el benestar dels nens i nenes:

En la cura de la primera infància, l’enfocament de drets suposa programes més integrats, que abordin els problemes des de diversos fronts (nutrició, vacunes, atenció neonatal, etc.).

En protecció de la infància, l’enfocament de drets significa el desenvolupament d’un entorn protector que identifica i reforça els components principals (famílies, comunitats, lleis, mitjans de comunicació…) que poden protegir els nens i nenes.

En educació, aquest enfocament implica una major atenció en la igualtat d’accés a l’ensenyament entre nens i nenes i en el seguiment d’aquest per evitar l’abandó escolar.

Preguntes freqüents sobre els drets dels infants:

Quina diferència hi ha entre els drets de la infància i els drets humans?

Els drets dels infants no són una cosa secundària, ni complementari, són drets humans. La Convenció sobre els Drets de l’Infant existeix perquè és necessari aportar una protecció especial a la infància que no ofereix la Carta de Drets Humans. Hi ha drets dels adults que no poden aplicar-se als infants i viceversa.

Quin és el dret més important?

Els drets de la infància són indivisibles, interdependents i estan vinculats els uns amb els altres. Quan en un cas concret existeix un conflicte de drets, un dret pot anteposar-se a un altre a l’hora de prendre una decisió. Però això no implica que hi hagi drets més importants que uns altres.

Havent-hi lleis en cada país, és realment necessària la Convenció sobre els Drets de l’Infant?

Moltes lleis de protecció de la infància existeixen precisament perquè els països que ratifiquen la Convenció es comprometen a incloure-les en la seva legislació i a posar els mitjans necessaris perquè es compleixin. A més, el Comitè dels Drets de l’Infant existeix per vigilar que els països que han subscrit la Convenció la compleixin.

El 2 d’octubre de 1995, Andorra signà la Convenció sobre els Drets de l’Infant adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.

Els drets de la infància no afavoreixen la sobreprotecció dels infants?

En cap cas. La Convenció sobre els Drets de l’Infant és una cosa molt seriosa i suposa un reconeixement del deure de protegir els menors d’edat d’injustícies greus que poden limitar les seves possibilitats de desenvolupament i que poden causar-los problemes i sofriment

Què puc fer jo pels drets de la infància?

El primer que tots podem fer és conèixer-los i difondre’ls. També pots informar-te sobre com defensar-los: quines lleis protegeixen els infants i quines associacions i organitzacions treballen per defensar els drets de la infància. A més, estàs a un clic de descobrir les diferents formes amb les quals pots col·laborar amb el treball d’UNICEF per fer realitat els drets de la infància a tot el món.

 

Fes-te voluntari

X