La nostra tasca a Andorra

UNICEF també treballa als països desenvolupats, promovent els drets de la infància, incidint en el desenvolupament de legislacions i pràctiques que garanteixin la seva protecció enfront de canvis socials i econòmics.

A Andorra, treballem per a que la societat conegui els problemes que afecten als infants, per a promoure el coneixement dels seus drets i de la Convenció dels Drets de l’Infant i per a que els mateixos infants, adolescents i joves els coneguin i els puguin aplicar.

Foto: © Escola Andorrana de Maternal i 1a Ensenyança – La Massana 2019

Presentació de l’Observatori de la infància

Un any més, UNICEF Andorra  i el Centre de Recerca Sociològica van presentar noves dades de l’Observatori de la Infància.

En aquesta actualització s’inclouen dades actualitzades de 16 indicadors. Això vol dir que dels 68 indicadors que Unicef creu necessaris per poder ver una valoració la més acurada possible del benestar infantil en els països desenvolupats, ja se n’estan obtenint 52 i en queden 16  de pendents (alguns perquè al nostre país no són de rellevància).

Punts a destacar:

  • Necessitat de dades amb informació recent i/o que es consideren importants per poder conèixer i, si cal, millorar el benestar de la infància a Andorra. Com a exemple, no s’han pogut actualitzar les dades sobre benestar material, estils de vida o benestar subjectiu. Conèixer aquesta informació permetria que la societat fos conscient de la situació en la qual ens trobem i a més facilitaria als actors implicats vetllar pel benestar dels infants, la preparació d’actuacions en matèria de prevenció i sensibilització per millorar aquestes problemàtiques.
  • Algunes dades demogràfiques, especialment les de natalitat i població menor de 18 anys ja que Andorra es troba molt per sota de la mitjana de la Unió Europea Aquests indicadors ens fan recomanar que es prenguin mesures per a corregir aquest desequilibri i legislar per posar en pràctica incentius per a les famílies que ens ajudin a garantir l’estat del benestar.
  • Sí que es van poder actualitzar algunes de les dades sobre educació i infància i discapacitat i els resultats, mostren millores en general.
  • En aquesta actualització, tornem a destacar les dades sobre infància vulnerable amb els indicadors sobre menors víctimes de violència en l’àmbit familiar, sobre adolescents víctimes de violència psíquica o física en l’àmbit escolar i sobre els menors víctimes de delictes contra la llibertat. En tots els casos, indicar que els increments poden ser deguts al fet que en haver-hi més sensibilització, més casos es denuncien i no es pot assegurar que signifiqui un augment de la violència, ja que abans potser es produïen però no es denunciaven i les disminucions podrien mostra que la sensibilització començaria a obtenir resultats.
  • Per acabar, les recomanacions principals a tenir en compte van ser, d’una banda, la necessitat i el compromís de facilitar dades de tots els indicadors que s’inclouen en l’Observatori i el més actualitzades i centralitzades possibles (com a exemple, dades sobre la salut dels infants) i, d’altra banda, ja aprovada la nova llei sobre els drets dels infants i adolescents, treballar ràpidament en tots els reglaments i en el pla nacional de la infància que pugui aprofundir amb més detall en la situació dels infants que poden ser més vulnerables i que garanteixi les mesures socials adequades per garantir l’estat del benestar dels infants i les seves famílies.

(incloure link a la publicació)

Setmana de la Infància sobre l’assetjament escolar

Del 16 al 20 de desembre del 2019,  es va organitzar la quarta edició de la Setmana de la Infància d’Unicef amb Ràdio i Televisió d’Andorra. En aquesta edició, el tema escollit va ser l’assetjament escolar, que segons dades de la Unió Europea, afecta 1 de cada 4 menors.

Així tots els programes de producció pròpia de RTVA van comptar amb  convidats que, des de diferents perspectives, van posar sobre la taula com prevenir, detectar, actuar i superar el BULLYING i van analitzar els resultats publicats de l’enquesta de Convivència Escolar.

Es va comptar amb la participació dels mateixos estudiants en la resolució d’aquesta problemàtica, ja que és imprescindible per a frenar l’abús,  i cada vegada són més els qui consideren que la unió entre companys és la mesura més efectiva.

Fes clic aquí per veure tota la programació de la Setmana de la Infància 2019.

 World Children Days – Dia Internacional de la Infància

Amb motiu del Dia Mundial de la Infància que se celebra cada 20 de novembre,  es van dur a terme activitats per tot el món en el marc de la campanya #GoBLue. El Principat es va pintar de blau en solidaritat amb els nens i nens més desfavorits i vulnerables. Com? Fent o vestint alguna peça blava a l’escola, als carrers, als mitjans de comunicació, o en els camps d’esports i compartint-lo amb el hashtag #GoBlue.

Organismes públics (Consell General, Govern, el Raonador del Ciutadà, Bombers), Comuns (departaments i punts joves) escoles (bressol, de primària i secundària, batxillerat, formació professional i universitària), empreses (Necomplus, Hotansa),  partits polítics, mitjans de comunicació (RTVA, Bon dia), comerços (Establiments Garrallà, Ubag), federacions i club esportius, entitats bancàries, escoles d’idiomes, l’Institut de Música i l’Escola D’Art, el Museu Thyssen, els Castellers d’Andorra, i molts més col·laboradors a través de les xarxes socials van alçar la seva veu per un dia, per a tots aquells infants que no ho poden fer.

Llei sobre els drets dels infants i els adolescents

A escala nacional, el Consell General en la seva sessió del dia 15 de febrer del 2019 va aprovar la Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents.

Aquesta llei implica la creació de la Comissió nacional de la Infància i l’Adolescència, s’estableix la necessitat que el Govern aprovi com a mínim cada 4 anys un Pla nacional de la infància i l’adolescència , la creació del Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència, la creació d’un registre unificat de maltractaments , la modificació de la llei del voluntariat d’Andorra, entre altres punts.

Durant el 2019 hem seguit de prop el compliment dels terminis per a la seva implementació.

COPEC (Comissió de Participació d’Entitats Cíviques)

S’ha pres part en la 4a i 5a  reunió de la Comissió de Participació d’Entitats Cíviques (COPEC) en l’àmbit de serveis socials i sociosanitaris que es van celebrar al febrer i el desembre del 2019. Durant les mateixes es van presentar per part del Govern, diferents accions relacionades amb l’atenció a la infància i adolescència.

Formació en Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Durant aquest 2019, en col·laboració amb el Ministeri d’Educació i en el marc del programa La lliçó més gran del món que lideren UNESCO i UNICEF, es van realitzar 22 tallers, on 290 alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO van treballar per partida doble, l’ODS núm. 4, “L’educació de qualitat”  i l’ODS núm.16, “Pau, Justícia i Institucions Sòlides”.

L’objectiu d’aquesta formació ha estat acostar als infants i adolescents d’Andorra les competències, els valors i les actituds que els permetin actuar de manera responsable per a la consecució d’una vida sostenible, pacífica, pròspera i equitativa del món per a tothom, ara i en el futur.

Voluntariat

Amb l’objectiu d’ampliar el coneixement sobre el mandat d’UNICEF, i a mitjà termini un major coneixement i implicació de la societat vers UNICEF, durant el 2019 s’ha signat convenis de col·laboració amb la Universitat d’Andorra i amb l’Escola d’Administració Hotelera Vatel, per promoure el voluntariat universitari a favor dels drets de la infància.

Amb el mateix objectiu, s’han establert projectes de treball conjunt amb el Centre de Formació Professional d’Andorra a partir del TÀNDEM, i amb l’Escola Andorrana de Batxillerat, amb els del PAS (projecte d’Actuació i Servei)  i del CAS (Creativitat, Acció i Servei).

Amb la nova web, ja es poden publicar ofertes de voluntariat i rebre compromisos d’interès per part de la societat andorrana.

Promoció i difusió dels drets dels infants

Les publicacions d’UNICEF exerceixen una funció fonamental en el compliment del mandat de l’organització en favor de la promoció dels drets de la infància i és per això que des del 2019 es pot trobar a la nostra web el següent material:

  • “Guia per a la prevenció de l’assetjament escolar”:  una guia especialment adreçada al col·lectiu de pares i mares de fills en edat escolar. (incloure link a la publicació)
  • “Catàleg Recursos Educatius 2019-2020”:  la nostra proposta educativa per a entitats vinculades a la infància i l’adolescència. (incloure link a la publicació)
  • “Curs de detecció de l’abús sexual infantil en l’àmbit de l’esport per a professionals”: curs que té com a objectiu fonamental ajudar als professionals de l’esport a identificar situacions i indicadors de malestar en els infants amb qui entra en contacte en l’àmbit de l’esport i a transmetre les seves sospites o preocupacions a les autoritats pertinents.

VOTA PER MI:  Eleccions General i Comunals 2019

Durant el 2019, el Principat ha viscut unes eleccions generals i unes comunals i hem aprofitat des del comitè a fer arribar a totes les candidatures un informe amb les nostres recomanacions en matèria d’infància : centrades en els àmbits de la pobresa infantil, de la inversió en infància, de la promoció de la participació infantil, de l’accés a una educació i serveis de salut de qualitat, i en la cooperació al desenvolupament.

Un dels desafiaments més importants i urgents és situar la infància com a prioritat en les polítiques públiques, en totes les seves dimensions. Això converteix l’exercici d’incidència política en un treball clau i fonamental en la defensa dels drets de la infància.

(incloure link a la publicació)

 

 

 

Categories :

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

X